Frequently Asked Questions & Answers

How does Oikos work for Afrikaans families?

Click here for a video testimony from one of the Afrikaans families doing Oikos.

And here is another testimony.

Afrikaanse families kan suksesvol tuisonderrig in Engels doen met Oikos!

Ons, Albert en Lourin Viljoen, van Ellisras (Limpopo), het in 1997 begin om tuisonderrig te doen, na ‘n openbaring uit die hart van God, wat ons begelei het in Sy Woord: “Kom na my kinders, laat ek julle die vrees van die Here leer.” Ps 43:11. Ons het 2 seuns, Jandré en Wibo en ‘n dogter, Cara. Na ‘n jaar se deeglike navorsing oor die voor- en nadele van tuisonderrig, het ons uiteindelik verantwoordelikheid vir ons eie kinders se opvoeding en onderrig aanvaar. God het voorsien en Oikos op ons pad gebring.  Vertrou Hom in alles.  Hy gee wat ons nodig het wanneer ons dit nodig het!

Dis ‘n voorreg om te kan getuig hoekom ons as Afrikaanse gesin verkies het om ‘n Engelse tuisonderrig kurrikulum van Oikos Familie Bediening te volg. Dit werk soos ‘n bom. Ons huistaal is Afrikaans, dis ons moedertaal en ons sal altyd Afrikaners bly. Ons onderrigtaal is Engels, en dit hou baie voordele in.
Enkele voordele as ‘n Afrikaanse gesin tuisonderrig in Engels doen:

  • Die kinders leer in Engels, en raak so heeltemal tweetalig.
  • Hul kan hulself ewe goed in albei tale uitdruk, daarin dink, werk en leer.
  • Indien ons kinders by tersiëre instellings wil studeer, is ‘n sterk Engelse grondslag onontbeerlik.
  • Die spreektaal in die werksplek word meestal Engels, en ons kinders kan hulself daar handhaaf.
  • Ons kinders sosialiseer ewe maklik in Afrikaans en Engels.
  • As gesin leer ons saam as ons Engelse woorde, begrippe of idiome nie verstaan nie. Ons soek dit op en groei saam as gesin.
  • Kinders het hope meer selfvertroue om hulself in enige opset in die samelewing te handhaaf.

KONOS Eenheidstudies.
Tuisonderrig volgens Oikos, is ‘n manier van lewe – dit is nie net om die skool huis toe te bring nie – inteendeel, die hele huisgesin leer saam! Konos se eenheidstudies, wat gebasseer is op God se karaktereienskappe, het ons gesin geleer om dieselfde karaktereienskap te speel, uit te beeld, te ondersoek, na te vors, en in ons lewens toe te pas o.l.v. die Konos Kurrikulum.

Ons kyk eers watter eienskap van God ons die graagste wil ontwikkel in ons gesin, dan begin ons in die Konos Handleiding oor daardie tema lees en voorberei.  Die Konos handleiding, wat vir die ouers in Engels geskryf is, word deur ouers gebruik wanneer hul voorbereiding gedoen word vir die aktiwiteit. Al wat nodig is, is dat ‘n ouer Engels kan lees!

Die kinders werk of lees nie uit die dikke handleiding nie – so ontspan! Jy kan in Engels lees, dan voorberei en dit in Afrikaans aanbied – jy kan jou eie inisiatief gebruik omdat jy weet wat jou kind/ers op watter vlak verstaan. Ons nooi ander tuisonderrig gesinne een keer per week en doen dan Konos saam. Dit is groot pret!

LLATL Engels eerste taal.
Die program bestaan uit ‘n ouerhandleiding en ‘n handleiding vir die student. Die ouer word stap vir stap in eenvoudige Engels verduidelik wat van die kind verwag word. Afgebakende daaglikse werk laat die kinders veilig en trots op hulle werk voel. Die leesboeke is van ‘n hoë standaard, en dit bou die karakter van jou kind.

MATH-U-SEE Wiskunde program.
Steve Demme is ‘n uitstekende fasiliteerder, wat enige persoon saam met hom op ‘n wiskunde ontdekkingsreis kan neem. Die program word op video en DVD beskikbaar gestel, en die voordeel is dat dit herhaaldelik gekyk kan word totdat die begrippe vasgelê is en verstaan word.

APOLOGIA Wetenskap: Biologie, Fisika en Chemie.
Die voordeel wat ons met Apologia se aanbieding ondervind het, is die feit dat ‘n audio-kompakskyf beskikbaar is waarop die handleiding voorgelees word terwyl die kind in die handboek volg. Dit het ons kind se Engelse grammatika, asook die uitspraak van die woorde baie verbeter.
Oikos Familie Bediening het heelwat ander fasette, waaroor ons nie nou uitbrei nie. Lees gerus verder daaroor in Oikos se “Teaching at home”- handleiding.  Iemand het gesê die kenmerk van ‘n ware herlewing is dat die volgende generasie daardeur bereik behoort te word. Die huidige Christelike herlewing vind o.a. plaas in gesinne wat tuisonderrig doen, en daardeur verseker God dat Sy Woord en Sy waardes van Sy koninkryk na die volgende generasie oorgedra word.
Wat ‘n fees om saam as gesin te groei in God se koninkryk. Dit bring eenheid, en dit is soos ‘n aanhoudende spanbou vir ons gesin. Geniet die uitdaging, want die beloning is groot! Die koninkryk van God behoort mos aan die kinders, of hoe?  Ons is in hierdie wêreld maar nie van hierdie wêreld nie.
Groete van huis tot huis.
Oikos Family in Lephalale (Ellisras), Limpopo.

Albert, Lourin, Jandré, Wibo en Cara Viljoen.

The Oikos Team would like to add:

We have a greater percentage of Afrikaans families using the Oikos resources than we do English families.

We have discovered that the Oikos vision and lifestyle really suits Afrikaans culture and it is for this reason that Afrikaans families are drawn to Oikos Family Ministries and the resources we offer for the education of their children, even though we do not have an Afrikaans curriculum.  We do however have Afrikaans families around the country, who are willing to support and help families who would prefer to discuss their needs with another Afrikaans family as it is understandably more comfortable to communicate in ones home language.

We would like to take this opportunity to thank the Afrikaans families for your support of Oikos Family Ministries and also your patience with us as we do our best to serve you, with us being English speaking and not having any Afrikaans speaking people working in the office.
We hope that you and your family are richly blessed through the lifestyle and resources of educating your children through Oikos Family Ministries.

Afrikaans is our home language. Can we use Oikos?

A mom wrote and asked this question which Missy, our daughter, answered.

What an exciting path you are about to embark on! Well done in taking this step in deciding to home educate, it is a wonderful, blessed, rewarding journey, that thousands are walking and enjoying.

Our own data base of Oikos families are mainly Afrikaans speaking, and although our curriculum is mainly written in the USA and UK the material can be used and applied in any language, as you, the mom, teach the lesson in your home tongue to your own little children.

Math-U-See lessons come on DVD’s and are taught in English and you can explain to your child what the context of the lesson is in Afrikaans, or watch it yourself then teach him/her in your home tongue. There is also the instruction manual which you can refer to and then teach from.

The Afrikaans families that we supply to don’t seem to have had a struggle with the resources being in English and in fact they like it that their children can start being exposed to another language through means of math lessons on DVD.

So what I recommend you do is visit our online store and do the Math-U-See placement with your children so as to assess their skill levels before purchasing anything.

We have developed a user friendly interactive website to help and support you as a parent in your curriculum ordering, so if you would like to purchase any of the resources we supply may I encourage you to visit our online store and take the initial steps required for us to capture your details, by means of registration hence making ordering with Oikos smooth and simple.

I also hope that the testimonies from Afrikaans parents will be encouraging to you.

We hope you will find these Afrikaans parent testimonies helpful – testimonies.

Our home language is Afrikaans. Do I teach my children to read in English first, or in Afrikaans first?

There are such a variety of views on this subject. Loads of research has been done on this topic so perhaps you would like to investigate the results. What we, here at Oikos, can share with you is peoples testimonies of the different approaches to this and what has worked for them.

Thousands of Afrikaans families are using LLATL Blue book to teach their children to read in English. Some wait until their children are fluent readers in Afrikaans, while others go straight to teaching reading in English. As Afrikaans is their home tongue the children can pick up reading for pleasure in Afrikaans with ease as their age, maturity and skill level is appropriate. The parents feel that they want the children to become solid in English language skills from as early an age as possible.

Sorry this is not a straight forward answer but it is more about what the parents feel is best for their family. The simple answer though is YES, many Afrikaans families use Blue Book from the start.

If you decide to wait and lay the Afrikaans reading foundations down well before starting with LLATL Blue Book that is also ok. Families who have done it this way find their children do manage quite well due to maturity, so although they may be doing Blue Book, which is beginner reading level, at around age 8,9,10 or even later, it is ok because it is second language and they work up through the LLATL books well and systematically from that point even though they may not be doing the specific ‘grade’ level appropriate to their age. In the end it all works out, even if it means they do not get to the final LLATL Gold book because that is at an English level of around grade 13.

Hopefully this has helped to clarify this debatable point. As previously mentioned, there are a few different approaches to this and we have not heard any negative for either way, whichever the family has chosen seems to work for them. BUT, we have not spent hours researching long term effects of one way or another.

Lastly, Afrikaans families have told us that most of what the children do is English based, being computer, internet, television, etc., so they have felt it to be supportive for their children to start them with English before they have a solid foundation in reading in their home tongue. It is all very debatable, we leave it for you to pray about and follow His leading for your family.

Please try and watch the video here.

Does Oikos have an Afrikaans Language Curriculum?

At this stage Oikos does not provide an Afrikaans Language curriculum. Here at Oikos we have a long history on this topic in that we have had numerous attempts to either find or develop an Afrikaans Language Curriculum which would be fitting with the criteria of Oikos philosophy and vision. If or when we do find such a curriculum we will make it available.

Services

Free Delivery

On orders over R1500. Within all major urban areas in South Africa.

Support

We are here to help you.

Placements & Assessments

Tests for Maths and Language placement

We're sorry you are not able to place orders on the site at the moment.
Please visit again in 24 hours.

For additional support, please Click here to visit the Oikos Ministries website.

Scroll to Top
Chat to us
Chat to us
We are here to help you!
Connecting...
We are sorry we are unable to help you right now. Please try again later or fill in your details below and send us an offline message :)
We are currently unable to be attentive to this chat. Please try again later.
:
:
:
Hi, welcome to our live chat.
:
: